ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Το αναγκαίο πρόγραμμα για μια ολοκληρωμένη Μηχανογράφηση.

1. Λογαριασμοί – Λογιστικό σχέδιο
Απεριόριστη καταχώρηση λογαριασμών. Εύκολη αναζήτησή τους με βάση μέρος ή ολόκληρου του κωδικού ή της περιγραφής του λογαριασμού. Παραμετρικός καθορισμός κωδικού λογαριασμού ( τριτοβάθμια ή τεταρτοβάθμια κ.ο.κ ανάπτυξη σχεδίου). Κωδικοποίηση λογαριασμών με βάση κωδικούς κίνησης, για εύκολη έκδοση ημερολογίων και συμπλήρωση Μ.Υ.Φ.
2. Λογιστικά άρθρα
Καταχώρηση μέχρι εκατό (100) εγγραφών λογαριασμών ανά άρθρο. Πρόβλεψη καταχώρησης και παρακολούθησης κέντρων κόστους. Καταχώρηση απεριόριστου αριθμού προτύπων άρθρων. Ύπαρξη προσωρινού και μόνιμου αριθμού άρθρου. Εύκολη διόρθωση και ασφαλής μεταβολή καταχωρημένων άρθρων. Απεριόριστος αριθμός εγγραφών άρθρων.
3. Εκτυπώσεις
1) Κατάσταση ελέγχου συμφωνίας άρθρων 2) Αναλυτικό καθολικό – καρτέλα λογαριασμού 3) Σύνολα λογαριασμού ανά μήνα 4) Ισοζύγιο περιόδου 5) Πρόχειρα ημερολόγια 6) Θεωρημένα ημερολόγια 7)Γενικό καθολικό 8)Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. 9)Κατάσταση ελέγχου μη λογιστικοποιημένων άρθρων 10)Συγκεντρωτικές Μ.Υ.Φ. αγορών & πωλήσεων 11)Ισοζύγια κλεισίματος 12) Στατιστικά κέντρων κόστους.
3. Περιοδικές εργασίες
Λογιστικοποίηση εγγραφών. Εγγραφές κλεισίματος. Διαδικασία κλεισίματος χρήσης.
5. Ακόμη,
Πολλά reports ελέγχου για τον γρήγορο εντοπισμό λαθών. ASCII I/O. Σύνδεση με γέφυρα με όλα τα προγράμματα Evresis. Προτύπωση βιβλίων. Υποστήριξη πολλών εταιριών, άψογη λειτουργία σε περιβάλλον Windows και δικτύου και πολλά άλλα.