ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το εύκολο πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης Plug & Play

Πωλήσεις – Εισπράξεις
 • Γρήγορη καταχώρηση και έκδοση παραστατικών πωλήσεων κάθε είδους. Εκτύπωση σε προτυπωμένα έντυπα και αυτόματη ενημέρωση
  • καρτέλας πελάτη ή
  • αποθήκης.
 • Εύκολη αναζήτηση με ένα μόνο πλήκτρο παραστατικών, πελατών, ειδών.
 • Κωδικοποίηση ειδών και πελατών την ώρα συμπλήρωσης του παραστατικού.
 • Πλήθος reports με καθοριζόμενα από το χειριστή φίλτρα.
 • Παρακολούθηση σειρών και αυτόματης αρίθμησης ανά παραστατικό.
 • Διαχωρισμένα παραστατικά εισπράξεων για πιο εποπτική διαχείριση των οικονομικών.
 • Ημερολόγια υποκαταστήματος.