ΝΕΑ

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020 15:01

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 5.9 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΔΑΣΜΟΣ"

Είναι έτοιμη προς εγκατάσταση η νέα έκδοση 5.9 της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ η οποία  περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις και τροποποιήσεις.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την έκδοση.

Published in ΔΑΣΜΟΣ