ΝΕΑ

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020 17:41

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 5.8 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΔΑΣΜΟΣ"

Είναι έτοιμη προς εγκατάσταση η νέα έκδοση 5.8 της εφαρμογής ΔΑΣΜΟΣ η οποία  περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις και τροποποιήσεις.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την έκδοση.

Published in ΔΑΣΜΟΣ