ΔΑΣΜΟΣ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 6.8 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "ΔΑΣΜΟΣ" - ΚΟΜΒΟΣ 10.7

Όπως ίσως ήδη γνωρίζετε από 1-12-22 αλλάζει η διαδικασία υποβολής των δ/σεων ΕΞΑΓΩΓΗΣ στο Α' Τελωνείο Θεσ/νίκης με container που πρόκειται να φορτωθούν σε πλοίο στον Οργανισμό Λιμένος Θεσ/νίκης.

Η αλλαγή αφορά δ/σεις εξαγωγής που υποβάλονται μόνο στο Α' Τελ. Θεσ/νίκης GR002001.

Δεν αφορά δ/σεις από άλλα τελωνεία (π.χ. Λάρισα-Βέροια-GR002006 κλπ) για τις οποίες συνεχίζει η ίδια διαδικασία κανονικά με μήνυμα 507.

Επίσης δεν αφορά τις φορτώσεις για χώρες τις Ε.Ε. με έκδοση T2L όπου η διαδικασία παραμένει όπως έχει σήμερα.

A. Για τις εξαγωγές στο GR002001 με container που φορτώνονται σε πλοίο θα πρέπει να γίνεται πρώτα είσοδος του container στο χώρο του Ο.Λ.Θ. και μόνο τότε θα γίνεται υποβολή της δ/σης εξαγωγής. Τα container προς εξαγωγή θα παίρνουν ΑΚΛΑ από τον Ο.Λ.Θ. κανονικά όπως και τα container των εισαγωγών. Το ΑΚΛΑ για κάθε conrainer θα πρέπει να αναφέρεται με κωδικό Z-CLE στη θέση 40 της εξαγωγής. Στή θέση 30 (Τόπος Εμπορευμάτων θα ανεφέρεται πλέον ο κωδικός της Ε/Ζ του ΣΕΜΠΟ GR002001FZ0004.

B. Επίσης μετά την έκδοση του συνοδευτικού εξαγωγής το συνοδευτικό θα πρέπει να αποστέλεται με e-mail στον Ο.Λ.Θ. Το e-mail αυτό θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο format (σύνταξη).

Για τη διευκόλυνσή σας θα γίνουν δύο αναβαθμίσεις στις εφαρμογές μόλις καθοριστούν κάποιες τεχνικές λεμπτομέρειες (κυρίως σε σχέση με τις συμφορτώσεις):

1. Η εφαρμογή ΔΑΣΜΟΣ αναβαθμίζεται στην έκδοση 6.80 (κατεβάστε εδώ) που έχει τη δυνατότητα να φέρνει αυτόματα το ΑΚΛΑ για κάθε container της εξαγωγής στη θέση 40 ακριβώς όπως και στις Β.Τ.Χ με το πλήκτρο F10.

2. Η εφαρμογή ΚΟΜΒΟΣ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Icisnet αναβαθμίζεται στην έκδοση 10.7 (κατεβάστε εδώ) που έχει τη δυνατότητα να στέλει αυτόματα το συνοδευτικό εξαγωγής με e-mail στον Ο.Λ.Θ. ώστε να μη γίνεται με το χέρι αυτή η δύσκολη διαδικασία με το αυστηρό format.

Σε περίπτωση που δεν κάνετε υποβολές εξαγωγών μέσω του ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ επικοινωνήστε με τον Ο.Λ.Θ. για να πάρετε οδηγίες για τή σύνταξη (format) του e-mail με το συνοδευτικό.

000
Read 1491 times Last modified on Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2022 10:35